www.emjawi.nl is een website van Emjawi Design & Content. Je kunt Emjawi Design & Content op de volgende manieren bereiken:

Vestigingsadres: Veenakker 24
Postadres: Veenakker 24
E-mail: info@emjawi.nl
Telefoonnummer: 06-57595195
KVK-nummer: 62821261

Emjawi Design & Content kan gegevens van jou verwerken omdat je persoonsgegevens verstrekt via het contactformulier op de website of omdat je gebruik maakt van de diensten van Emjawi Design & Content. Je verstrekt de volgende gegevens bij het invullen van het contactformulier:
• Jouw naam
• Jouw e-mailadres
• Jouw telefoonnummer

Waarom heeft Emjawi Design & Content jouw persoonsgegevens nodig?

Emjawi Design & Content verwerkt jouw gegevens om met jou in contact te komen als je daar om verzoekt, en om jou per email te benaderen mocht je telefonisch niet te bereiken zijn. Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Emjawi Design & Content bewaart jou gegevens niet langer dan noodzakelijk om doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard als er geen overeenkomst wordt afgesloten of als een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden jouw persoonsgegevens gedeeld met anderen?

Emjawi Design & Content verstrekt alleen persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als het nodig is voor de uitvoering van een contract afgesloten met jou.

Jouw persoonsgegevens aanpassen, inzien of verwijderen

Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens aan te passen, in te zien of te verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen via info@emjawi.nl. Emjawi Design & Content zal uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

Beveiliging van de website van Emjawi Design & Content

Emjawi Design & Content vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens van groot belang en neemt maatregelen om misbruik of verlies tegen te gaan. De website van Emjawi Design & Content maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat jouw gegevens niet in verkeerde handen terechtkomen.
Mocht je de indruk hebben dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw gegevens neem dan contact op via info@emjawi.nl. Dat kun je ook doen als je meer informatie wil hebben over de beveiliging van de door Emjawi Design & Content verzamelde persoonsgegevens.